Home

Landschapspark Kloostereind

Nabij Brouwhuis

Behoud van cultuur historisch landschap met recreatie mogelijkheden

 

Landschapspark Kloostereind is een robuuste afscherming tussen het landelijke oude Brouwhuis en het nabij gelegen bedrijventerein. Het landschapspark vervult een rol als 'groen wering' om de verdere verstedelijking en industrialisering tegen te houden. In Landschapspark Kloostereind ligt de nadruk op het in stand houden van het agrarisch cultuur landschap, de oude Nederlandse veerassen, ons levend erfgoed, en een goede landschappelijke verbinding met het achterland. Het Landschapspark Kloostereind draagt zo bij aan de leefbaarheid in Brouwhuis en de belangen van de middenstand in en rond het Landschapspark.

 

 

Download 'Ideeen en Plannen'

 

Meer informatie over de ideeen en plannen kunt u lezen

in het document (pdf) 'Op weg naar Landschapspark_Kloostereind_juni2014

 

 

 

Het laatste nieuws

vindt u onder

 

NIEUWSBERICHTEN

 

 

Nu verkrijgbaar bij

Bakker VEDDER

winkelcentrum Brouwhorst

 

KLOOSTEREIND SPELTBROOD

van de akker bij de sportvelden

Bezoek Landschapspark Kloostereind, hieronder een Impressie

Copyright © All Rights Reserved